קווים כפולים

בעיית הקווים הכפולים נפוצה ומתרחשת מסיבות רבות. לרוב היא קיימת כאחת (או יותר) מתוך 3 וריאציות:

1. אובייקטים עם חפיפה מלאה- אובייקטים שלמים שקיימים אחד על גבי השני, מכיוון שהמכונה “קוראת” את הקווים גם אם הם נמצאים אחד על השני, היא תבצע את אותו החיתוך מספר פעמים (כמספר הכפילויות).

מומלץ לבדוק שאין שכבות מוסתרות שכוללות כפילויות לשכבות אחרות או שבשכבה העיקרית אין את אותם האובייקטים יותר מפעם אחת.

קיימת פקודת OVERKILL בAutoCad לטיפול בבעיה זו וגם קיימות אופציות אוטומטיות נוספות.

2. אובייקטים עם חפיפה חלקית – מצב שבו אובייקט יחיד יהיה מורכב מ2 אובייקטים שחופפים זה לזה בצורה חלקית, הקווים שנמצאים זה על זה נקראים על ידי המכונה כ2 אובייקטים נפרדים ולכן החומר יקבל את אותו החיתוך פעמיים, מה שעלול לשרוף אותו ולפגום באיכותו.

1. אובייקטים עם חפיפה מקבילה -עלול להיראות כמו חפיפה מלאה- לא ניתן לטיפול בפקודות אוטומטיות (דוגמת OVERKILL). 

לרוב מתרחש בעת ביצוע “TRACE” לתמונה ווקטורית (קווית). מכיוון שבהמרת הTRACE התוכנה מייצרת 2 קווים – את הפנימי והחיצוני (של הקו המקורי מהתמונה) עלול להיווצר קו צמוד מאוד שכמעט ובלתי ניתן לראות ולא ניתן לחסל בפקודות האוטומטיות.

יש לשים לב ולוודא לאחר ביצוע TRACE שהתוצרת הסופית כוללת קו אחד בלבד.